రోజుకు ఒక్క గ్లాస్ ఈ రసాన్ని తీసుకోండి… కిడ్నీ స్టోన్ సమస్యలకు చెక్ పెట్టండి…!

Banana Stem Juice : మనం రోజు ఆరోగ్యం కోసం ఎన్నో పోషకాలు కలిగిన పండ్లను తీసుకుంటూ ఉంటాము. అయితే పోషకాలు అధికంగా ఉండే పండ్లలో ఒకటి అరటి పండు కూడా. కేరళ రాష్ట్రంలో అరటి తొట్టెల నుండి తీసిన నీటిని అధికంగా…