నవంబర్ 4 అతిపెద్ద అమావాస్య ఈ 4 రాశులకు 14 ఏళ్ళ దరిద్రం పోయి జీవితమే మారనుంది

నవంబర్ నాలుగవ తేదీన అధిపత్యం అమావాస్య ఆశ్వీజ మాసంలో వచ్చే యొక్క అమావాస్య సర్వ శక్తులను నిండి ఉంది. ఎందుకంటే అమావాస్య పర్వదినం రోజు దీపావళిని ప్రతి ఒక్కరు జరుపుకుంటూ ఉంటారు. దీపావళి అమావాస్య తరువాతి నుంచి కూడా మనకు కార్తిక మాసం లోనికి అడుగు పెడతాం.అమ్మా వర్షాల్లో అమావాస్య, పౌర్ణమి గడిలో గ్రహాల్లో ఇన్ని మార్పులు అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. దీపావళి అమావాస్య తర్వాత నుంచి ముఖ్యంగా రాశుల వారికి అద్భుతమైనటువంటి విజయాలు రాబోతున్నారు. మరి విడియోలో రాశుల వారికి విధమైనటువంటి అద్భుత యోగాలు రాబోతున్నాయి. తెలుసుకో పోతున్నాం. రాశుల వారు ఎవరు?

వారికి సంబంధించిన టువంటి వివరాలు ఏంటి? అనేది వీడియోను పూర్తిగా చూస్తే తెలుస్తుంది.నవంబరు నాలుగు, రెండు వేల ఇరవై ఒకటిన అతిపెద్ద అమావాస్య రోజులే దీపావళిని జరుపుకునే పోతున్నాం. అమావాస్య అనేది లక్ష్మీదేవికి ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి రోజు. ఈ రోజు సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి భూలోకానికి వచ్చే అతి ముఖ్యమైనటువంటి రోజుకి అమావాస్య నుంచి నాలుగు రాశుల జాతకంలో కూడా జాతకంలో ఎన్నో మార్పులు అనేవి రాబోతున్నాయి. మరి జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం రాశి వారికి అద్భుతమైనటువంటి యోగాలు రాబోతున్నాయి.తెలుసుకుందాము వీరికి లక్ష్మి దేవి అదృష్టం కలిగించడమే కాకుండా మీరు చేసినటువంటి ప్రతి పనిలోనూ వీరికి విజయము అనేది సమకూరు ఎలాగా అప్పు చేస్తూ ఉంటుంది. దీపావళి అమావాస్య మొదలుకొని గ్రహ సంచార లు మార్పుల కారణంగా రాశులకు చాలా చక్కగా కలిసి రాబోతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం లో ఉన్నటువంటి పన్నెండు రాశులలో సూర్యుడు ఒక్కసారి చుట్టి రావడానికి పన్నెండు నెలల కాలం అనేది పడుతుంది.

అంటే సూర్యుడు ఒక్కొక్క నక్షత్ర రాశిలో ఒక నెల రోజుల కాలంపాటు పొందటం జరుగుతూ ఉంటుంది.ఇక చంద్రుడు ఒక్క నెలలోనే పన్నెండు రాశులను కూడా చుట్టి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. యొక్క అమావాస్య మొదలుకొని గ్రహ సంచారం లో జరిగేటటువంటి మార్పులవలన నాలుగు రాసుల వారికి అత్యుత్తమ మైనటువంటి ఫలితాలు ప్రార్థించి పోతున్న మీరు ఇప్పటివరకు పడినటువంటి బాధలు అన్నిటిని కూడా పేలిపోయి అదృష్టం అనేది వీరిది భరించ పోతుంది. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు ప్రార్థించి పోతున్నాయి. మంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో మీరు స్థిరపడి పోతున్నారు. మన కుటుంబానికి సరిపడేవి సంపాదించుకోవాలి కాబట్టి త్వరపడి అండి, మీకు అసలు తిరుగు అనేదే ఉండదు. మిగతా సమాచారం పై వీడియో లో చూడగలరు.