ఈ పండు తింటే వద్దన్నా బరువు పెరుగుతారు…!

Anjeer Fruits : ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో శక్తిని పెంచుకోవడం అతి ముఖ్యమైన పని. ఎలాంటి వ్యాధులు లేనివారు అనేక రహకాల ఆహార పదార్థాలను కషాయాన్ని తీసుకోవచ్చు. కానీ ఇతర వ్యాధులు ఉన్నవారు కషాయాలు ఎక్కువగా తీసుకోవడం కొంతవరకు ఆలోచించాల్సిన విషయమే.. ఇదిలా…