ఎవరికీ తెలియని నిజం ఇదే. ఆరోజు రాత్రి జరిగింది ఇదే. హీరో శ్రీకాంత్.

శ్రీకాంత్ గారికి, పునీత్ రాజ్ కుమార్ గారికి ముఖ్యంగా రాజ్ కుమార్ గారి family విశేషమైనటువంటి బంధం ఉంది. పునీత్ రాజ్ కుమార్ ఆకస్మిక మ రణం అనేటువంటిది అటు కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమ కాకుండా తెలుగు చిత్ర ప్రశ్నలు కూడా తీవ్ర మైన బాధకు గురిచేసింది.

నేపథ్యంలో పునీత్ రాజ్ కుమార్ తోటి family తోటి శ్రీకాంత్ గారికి ఒకటి అనుబంధం గురించి తెలుసుకుందాం శ్రీకాంత్ గారు గుడిలోనే నిజంగా చాలా shck లో ఉన్నావు నిన్నటి నుంచి okay అంటే ఆయన లేదని నమ్మలేక పోతున్నాము ఇప్పుడు ఈరోజు కూడా కళ్ళముందే ఎందుకంటే నేను మొన్న జేమ్స్ అనే సినిమా చేశాను.

నేను forty day’s travel చేశాను నీతో ఎందుకంటే suggest gentleman ఎంత down great person అంటే నేను పునీత రాజకుమారుడు అంతకు ముందే తెలుసు నాకు బాగా. ఎందుకంటే శివ నాకు శివ రాజకుమారుడు లో బాగా బాగా close family అందరూ కూడా close ఎప్పటినుంచో పులితో first tie మ్ screen share చేసుకోవడం నిజంగా చాలా బాధగా ఉంది.

Incdent ఇప్పుడు అవ్వడం సినిమా release అవ్వలేదు. James నిజంగా చాలా బాధగా ఉంది. ఎందుకంటే పునీత్ గురించి చెప్పాలంటే చాలా మంచి person అంటే నేను ఇంత వరకు చాలా మంది ఉన్నారు. మంచి persons ఉన్నారు. But ఇతను ఒక star కొడుకు. రాజకుమార్ కొడుకు అనే గర్వం అనేది ఎక్కడ లేకుండా ఎప్పుడు కూడా humble గా పెద్దవాళ్ళకి respectable గా అలాగే fans కూడా ఎంతో ఇదిగా ah హక్కున చేర్చుకొని కౌగిలించుకొని వాళ్ళకి support ఇస్తూ అదే కాకుండా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు అతనికి publicity కూడా లేకుండా ఎన్నో సార్లు సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది.

అది అలా friend’s తో వాళ్ళ friend కూడా నాకు friend’s చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ చెప్పడం ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళ friend తో travel అవుతా ఉన్నాడు. ఎంతో టువంటి మంచి మనిషి పునీత్ రాజ్ కుమార్. నిజంగా ఆయన లేని లేదు అనేది అసలు ఇప్పుడు కూడా జీర్ణించుకోలేక పోతున్నాం. అటువంటి person ఎంత sudden గా దేవుడు తీసుకు వెళ్ళిపోయాడు.